לקבוצת ברמן מסורת רבת שנים באפיית לחמים ומוצרי מאפה מיוחדים, כמו גם מסורת של בקרה והבטחת איכות קפדנית. החל משלב רכישת חומרי הגלם, דרך הלישה, האפייה והאריזה –תהליכי  הייצור של קבוצת ברמן עומדים בתקנים ובאישורים המחמירים ביותר בתחום.
מערך הבטחת האיכות של קבוצת ברמן כולל שני מהנדסים ושמונה מבקרי איכות, המבצעים בקרת איכות קפדנית סביב השעון, עשרים וארבע שעות ביממה, ממוצאי השבת ועד כניסתה. כל זאת על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים ללא פשרות.

  • תקן ISO 9001 מהדורת 2008 – תקן זה מעיד על אישור בינלאומי ממכון התקנים, שהתקבל לאחר בדיקת מערכת האיכות של קבוצת ברמן, ופירושו כי קבוצת ברמן נמצאה מוסמכת ומתאימה לדרישות תקן מחמירות בניהול ייצור ובקרה.

  • תקן HACCP – תקן בטיחות המוצר. מטרתו להבטיח כי תהליכי הייצור והתהליכים תומכי הייצור ממזערים את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בייצור המוצר ובצריכתו (קיים במאפיית ודש).

  • תקן GMP – תקן משרד הבריאות לתנאי ייצור נאותים. התקן מעיד כי תנאי הייצור במאפיית ודש מקבוצת ברמן עומדים בדרישות משרד הבריאות, ומבטיחים את איכות המוצר מבחינה בריאותית.

  • תקן SMETA – תקן בינלאומי ליישום האחריות החברתית במאפיית ודש מקבוצת ברמן, המבטיח עמידה באחריות חברתית, בתחומי הייצור, השירות, ניהול כוח האדם וכלכלת הארגון.