• בית הדפוס 24, א.ת. גבעת שאול, ירושלים. מיקוד: 9548329 ת.ד. 34277
  • טלפון: 02-6522241
  • פקס: 02-6536595